Adatvédelmi tájékoztató

GDPR

A Healing Touch masszázs szalon alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.

Fenntartom a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzéteszem weboldalamon, és ezért kérem, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

Kik vagyok?
A nevem Márton Csilla, a Healing Touch masszázs szalon tulajdonosa. A fő motivációm a szakterület választásakor az emberek segítése volt, mindig azt éreztem, hogy valahogyan segíteni szeretnék, engem ez töltött fel. Mivel mindig is vonzott a természetes, gyógyszermentes gyógyítás, így esett a választásom a gyógytorna szakra, amit a kolozsvári egyetemen tanultam. Gyakorlataim során láttam, hogy milyen eredményeket érhetünk el természetes gyógyítás útján, így ezek a tapasztalatok arra ösztönöztek, hogy tovább fejlesszem magam, hogy még több területen tudjak segíteni.

Véleménye fontos számomra és örömmel osztok meg Önnel minden olyan információt, amely adatai kezelésével kapcsolatban felmerülhet. Ezért ha bármilyen kérdése lenne felém, javaslom, hogy tájékoztatásért forduljon hozzám.

Milyen kategóriájú személyes adatokat kezel a weboldal?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérem be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velem. Példának okáért az alábbi információt kapom Öntől: a Healing Touch masszázs szalonnak levél írás során, vélemény formálás során – Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét stb.

Weboldalamon tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:
a Healing Touch masszázs szalon szolgáltatások nyújtásához az Ön számára

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Healing Touch masszázs szalon és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

Szolgáltatásaink fejlesztéséhez
Azon dolgozok, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást tudjam biztosítani. Ehhez többek között szükségem van az Ön egészségi állapotának helyzetére.

Marketing tevékenységekhez
Szeretném Önt folyamatosan tájékoztatni aktuális ajánlataimról és legfrissebb híreimről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldhetek Önnek elektronikus csatornáimon keresztül (e-mailben / SMS-ben, bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.).

Marketingkommunikációs tevékenységemet a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával végezem.

Bizonyos marketingtevékenységemet jogos üzleti érdekeimre hivatkozással kereskedelmi működésem népszerűsítésére és fejlesztésére használom. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeime tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használok fel, azt a tőlem e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával teszem, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlem a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy az Ön személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessem meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszek válaszolni.

Jogos üzleti érdekeim védelméhez
Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaim és üzleti érdekeim érvényesítése és kereskedelmi tevékenységem védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:
– védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a Healing Touch masszázs szalon felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen,
– intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
– intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységem védelmét célzó jogos üzleti érdekemből adódik, miközben folyamatosan szavatolom, hogy az általam végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekem és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

Továbbá, az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végzem, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a Healing Touch masszázs szalon korlátlan ideig tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlem bizonyos adatainak törlését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolok azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk a törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Teljes körűen szavatolom, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?
Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk. Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával. Minden tartalom SSL technológiával biztosított titkosítást kap.
Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetem ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Milyen jogok illetik meg Önt?
Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásomban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan veszem, ezért kérem, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Healing Touch masszázs szalon fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartom a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzem.

Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolok, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszomat legfeljebb három hónapon belül megküldöm Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelzem Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérek be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudok Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Healing Touch masszázs szalon

Időpont kérés

Van bármilyen kérdése?

Hívjon: 0748 492 032

Időpont egyeztetésért keress bizalommal üzenetben vagy telefonon.

Kérem, gerincbetegségek, cukorbetegség,
vérzékenység fennállása vagy terhesség,
illetve bármilyen komolyabb esetben
konzultáljon kezelőorvosával, aki tanácsot ad,
hogy részt vehet-e Ön masszázson!

Elérhetőségek